Reunim esforços i recursos per a fer més efectiva la prevenció i extinció d’incendis forestals

La federació és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la prevenció d’incendis forestals.

Visita la pàgina de la Federació

Secció de treballs silvícoles, realitzem tot tipus de treballs forestals i de jardineria per finançar la federació

La Federació d’ADF d’Osona fa tot tipus de treballs forestals i de jardineria per finançar la prevenció d’incendis forestals.

Visita la pàgina de l’empresa de treballs silvícoles